Staram się elastycznie podchodzić do każdego zlecenia. Przez lata wypracowałem metodę współpracy, która wygląda następująco:

  • otrzymuję drogą mailową materiały do wyceny (najlepiej elewacje, rzuty kondygnacji i przekrój)
  • zwrotnym mailem przesyłam wycenę
  • w przypadku akceptacji, jeśli zamówienie przekracza 1500zł lub na życzenie klienta podpisujemy umowę, w której ustalamy terminy oddania poszczególnych etapów pracy oraz termin i sposób zapłaty
  • następnie wykonuję model obiektu i wysyłam propozycje ujęć do zaakceptowania – zwykle jest to około 10 ustawień kamery
  • jeśli ujęcia nie odpowiadają klientowi wykonuję dodatkowe lub spotykamy się i ustawiamy kamerę na komputerze na żywo
  • po wybraniu ujęć nakładam materiały, wykonuję otoczenie i oświetlam scenę, czego efektem jest próbny rendering
  • po zaakceptowaniu próbnego renderingu pod względem oświetlenia, kolorystyki i otoczenia wykonuję ostateczne wizualizacje
  • po zaakceptowaniu ostatecznych widoków rozliczamy się 🙂